recycling

Sẽ thế nào nếu quý vị biết có việc quý vị có thể làm mỗi ngày mà miễn phí, dễ dàng thực hiện và tạo ra việc làm trong khi tiết kiệm được tiền, năng lượng và nước? Thực ra, đó chính là: Tái chế! Tìm hiểu 5 lý do tại sao tất cả chúng ta nên tái chế mỗi khi có cơ hội.

1. Tái chế làm giảm lượng rác tới bãi rác.

Theo Cục Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ (Environmental Protection Agency, EPA), hiện tại chúng ta có thể giảm được 35 phần trăm lượng rác cần chuyển tới bãi rác và lò đốt rác thông qua tái chế và ủ phân. Tại California, chúng ta thành công trong việc giảm 44 phần trăm lượng rác cần chuyển tới bãi rác. Đó là một khởi đầu tốt, nhưng vẫn còn rất nhiều điều có thể cải thiện. Điều quan trọng là hạn chế càng nhiều vật liệu cần chuyển tới bãi rác càng tốt bởi vì các đồ vật chúng ta sản xuất đều được làm từ các nguồn tài nguyên quý giá và hạn chế. Chúng ta muốn gìn giữ tài nguyên càng nhiều càng tốt để sử dụng trong tương lai.

2. Tái chế làm giảm nhu cầu của chúng ta đối với nguyên liệu thô mới.

Khai thác nguyên liệu thô từ môi trường là hoạt động tốn kém. Hoạt động này cũng sử dụng rất nhiều nước và năng lượng. Khi chúng ta tái chế, chúng ta khai thác ít đi, điều này giúp bảo tồn nhiều tài nguyên thiên nhiên quý giá (và hữu hạn!), bao gồm cây cối, nước, dầu và kim loại. Tái chế càng nhiều, chúng ta càng bảo vệ được tài nguyên nhiều hơn!

3. Tái chế giúp bảo tồn năng lượng.

Tái chế giúp tiết kiệm rất nhiều năng lượng. Mỗi năm, tất cả mọi người tái chế trên khắp cả nước tiết kiệm một lượng năng lượng tương đương với lượng điện năng cần cung cấp cho 14 triệu ngôi nhà trong cả năm. Điều này tương tự với việc cứ 10 gia đình thì có một gia đình tắt điện trong suốt cả năm.

4. Tái chế tạo việc làm.

Tại Hoa Kỳ, các hoạt động tái chế và tái sử dụng cung cấp 757,000 việc làm và tạo ra $36 tỷ tiền lương mỗi năm. Chọn tái chế không chỉ tốt cho môi trường mà còn có lợi cho nền kinh tế.

5. Tái chế làm giảm tình trạng ô nhiễm.

Quá trình khai thác nguyên liệu thô có thể dẫn đến tình trạng ô nhiễm nặng. Bởi vì tái chế nhiều hơn có nghĩa là khai thác ít hơn, điều này cũng có nghĩa là ít ô nhiễm hơn. Thậm chí tốt hơn nữa là khi chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta thải ít vật liệu ra bãi rác hơn. Vật liệu phân hủy trong bãi rác thường phát ra khí mêtan, một loại khí nhà kính mạnh gấp 30 lần khí cacbonic, vì vậy càng ít khí thải mêtan càng tốt!

Làm thế nào quý vị có thể tái chế đúng cách?

Tái chế đúng cách có vai trò quan trọng! Các đồ vật không thuộc nhóm tái chế có thể làm hỏng máy phân loại, gây ra sự chậm trễ tốn kém. Ngoài ra, khi các vật liệu sai được trộn lẫn với những vật liệu đúng (được gọi là “nhiễm bẩn” trong thế giới tái chế), giá trị của đồ tái chế khác được phân loại đúng sẽ giảm đi.

Vậy làm thế nào để tìm ra phương pháp tái chế đúng cách? Sử dụng Tài Liệu Hướng Dẫn Việc Tái chế hoàn toàn mới và tìm kiếm được. Đơn giản là chỉ cần tra cứu bất kỳ đồ vật nào trong Tài Liệu Hướng Dẫn Việc Tái Chế, quý vị sẽ tìm thấy các mẹo tái chế, tái sử dụng và hạn chế thải các đồ vật đó.

Chúc quý vị tái chế vui vẻ!